Göçmenlik Ofisi

 

türkiye oturum ve çalışma izni

 

11.04.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile birlikte yabancıların Türkiye’ye giriş ve kalışları, göç alanına ilişkin tüm kurum ve kuruluşlarda yürütülen işlemlerin koordineli yürütülmesi için Ankara’daki Emniyete bağlı Yabancılar Dairesi kapatılarak yerine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu görevi üstlenmiştir.  Yabancı göçmenlerle ilgili vize ve ikamet işlemlerinin sistem entegrasyonu için aşamalı olarak Emniyet tarafından yürütülen işlemlerin devrine başlanmıştır.  2015 yılı başından itibaren göçmenlerle ilgili işlemler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır.  

Avrupa Birliği’nin uyguladığı göç sisteminden esinlenilerek hazırlanan yeni göç yasası ve göç sistemi ile yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin Emniyet tarafından değil sivil ve uzmanlaşmış bir otorite olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması uygun görülmüştür.  

Kanun ve kanun temelinde hazırlanacak düzenlemelerle uluslararası insan hakları standartlarına uyumlu göç sistemi hayata geçirilirken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne geçiş aşamasında Emniyet Müdürlüğü de destek vermeyi bir süre daha sürdürecektir.  Hâlihazırda Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen görev ve hizmetlere ilişkin dosya, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıt ve diğer dokümanlar ile bilgi sistemleri, elektronik projeler ve veri tabanlarının, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne devredilme süreci de bir taraftan devam etmektedir.  Göç İdaresi,  Türkiye’nin 81 ilinde 148 ilçesinde ve yurtdışında 80’den fazla ülke de yapılanmaya devam etmektedir.