Düzenli Göç

Kişilerin kendi ülkeleri dışındaki herhangi bir ülkede, kendi ülkelerinin, topraklarından transit geçiş yaptıkları ülkenin ve gittikleri ülkenin yasal prosedürü çerçevesinde kısa süreli veya süreli konaklaması durumu “Düzenli Göç” olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’de 2000’li yıllar düzenli göç konusunda artış yaşanan dönemlerdir. 2000’li yılların başındaki resmi verilere göre, yaklaşık 150 000 - 160 000 yabancı ülke vatandaşı Türkiye’de oturma izniyle bulunmaktadır. Türkiye’ye yönelen düzenli göç dalgalarından biri de “uluslararası emekli göçü”dür.

Türkiye’ye yönelik göç dalgası içerisinde başta Akdeniz ve Ege olmak üzere turizm merkezi konumundaki iller çok sayıda yabancı ülke vatandaşına ev sahipliği yapmaktadır. Resmi olmayan verilere göre sadece Antalya’nın Alanya ilçesinde sayıları 5 bile ile 7 bin arasında değişen Alman ve Hollandalı göçmen yerleşik olarak yaşamaktadır.