Vatansızlık Tespiti

Vatansızlığın tespit edilmesi durumu Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 50’nci maddesi kapsamındadır. Söz konusu maddeye göre;

- Vatansızlığın tespiti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

- Vatansız kişilere, Türkiye’de yasal olarak ikamet edebilme hakkı sağlayan Vatansız Kişi Kimlik Belgesi düzenlenir.

- Başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz.

Vatansız kişilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal olarak ikamet edebilmesi için aşağıda yer alan koşulları yerine getirmesi gereklidir.

- Vatansız kişiler, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi almakla yükümlü olup, belge Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak valiliklerce düzenlenir.

- Hiçbir harca tabi olmayan bu belge, ikamet izni yerine geçer ve iki yılda bir valiliklerce yenilenir. Vatansız Kişi Kimlik Belgesinde yabancı kimlik numarası da yer alır.

-  Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olarak Türkiye’de geçirilen süreler, ikamet sürelerinin toplanmasında hesaba katılır.

- Vatansızlık durumlarının tespiti ve Vatansız Kişi Kimlik Belgesiyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.