Türkiye Cumhuriyeti’ne Giriş

 


Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşları geçerli pasaport ya da pasaport yerine geçerli kabul edilen seyahat belgesi sahibi olmalıdır. 

Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşları Türkiye vize rejimine tabi olmaları durumunda vize işlemleri için vatandaşı oldukları ya da oturum iznine sahip oldukları ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne ya da Türkiye konsolosluğuna vize için başvuru yapmalıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapacak olan yabancı ülke vatandaşları ülkeye giriş ve çıkış yaparken kendilerinden talep edilen belge veya belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

 

Türkiye Cumhuriyeti giriş-çıkış belge ibrazı ve kontrolü

Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yapacak olan yabancı ülke vatandaşları sınır kapılarında belge ibrazı ve kontrolü ile ilgili aşağıda yer alan koşullara dikkat etmelidir. 

-    Türkiye’ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşları ülkeye girişlerinde ve ülkeden çıkışlarında pasaport, seyahat belgesi ve talep edilen diğer belgelerini görevlilere ibraz etmelidir. 

-    Sınır geçişlerinde uygulanan belge kontrolleri taşıtlar içerisinde, taşıt seyir halindeyken de yapılabilir. 

-    Türkiye Cumhuriyeti uluslararası havaalanlarının transit alanlarını kullanan yabancı ülke vatandaşları da belge kontrolüne tabi tutulabilmektedir. 

-    Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının 6458 sayılı kanunun (Türkiye Cumhuriyeti Yabancıları Koruma Kanunu) 7. Maddesi “Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar” kapsamına girip girmedikleri kontrol edilir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’ne girişe izin verilmemesi

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmasına ilişkin kurallar, 6458 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde belirlenir.  Bu kanuna göre; aşağıda belirtilen koşulları taşıyan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmalarına izin verilmemektedir.

•    Pasaport, seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti vizesi, Türkiye oturma izni veya çalışma izni sahibi olmayan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yapmasına izin verilmez. 

•    Vize, ikamet, çalışma izni ya da vize muafiyeti süresi sona erdiği tarihten itibaren 2 ay (60 gün) boyunca geçerli olan pasaport ya da seyahat belgesine sahip olmayan kişiler Türkiye’ye giriş yapamaz. 

•    Türkiye Cumhuriyeti 6458 sayılı kanununun 15. Maddesinde yer alan “Bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere Bakanın onayıyla vize verilebilir” fıkrası saklı tutulmak kaydıyla aşağıdaki koşullardan birini ya da bir kaçını taşıyan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti topraklarına giriş yapmasına müsaade edilmez. 

 

-    Talep ettikleri Türkiye Cumhuriyeti vize süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 gün geçerli pasaport ya da seyahat belgesi sahibi olmayan kişiler

-    Türkiye Cumhuriyeti kamu düzenini ya da güvenliğini tehdit şüphesi bulunanlar

-    Hakkında Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasağı kararı bulunanlar

-    Kamu sağılığını tehdit edecek hastalıklardan birini taşıyanlar

-    Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesi esasına dayalı suçlar kapsamında sanık olanlar ya da hüküm giymiş olanlar

-    Türkiye Cumhuriyeti’nde konaklayacağı süreyi kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası bulunmayanlar

-    Türkiye’ye seyahat amaçları konusunda şüphe taşıyanlar

-    Türkiye Cumhuriyeti seyahati süresince geçinebileceği maddi kaynağa sahip olmayanlar

-     Daha önce yaptığı vize ihlali ya da ikamet izninden kaynaklı Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı borçlu olup bu borcu ödemeyi kabul etmeyen kişiler

 

6458 sayılı kanunda yer alan “Uluslararası koruma başvurusu” maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti giriş- çıkış, belge kontrolü, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen yabancı ülke vatandaşları için öngörülen şartlar bu kişilerin uluslararası koruma başvurusu yapmasına engel olacak şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.