Türkiye Cumhuriyeti İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti İnsan ticareti mağduru ikamet izni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 48’inci maddesine göre düzenlenmektedir. Söz konusu kanuna göre; 

- İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancı ülke vatandaşlarına yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valilikler tarafından otuz gün süreli ikamet izni verilir.

- İnsan ticareti mağduru ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz.

 

İnsan ticareti mağduru ikamet izninin uzatılması  

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 49. Maddesine göre; İnsan ticareti mağduru yabancı ülke vatandaşlarına verilen ikamet izninin uzatılması koşulu aşağıdaki gibidir. 

- İyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir. Ancak, bu süreler hiçbir şekilde toplam üç yılı geçemez.

 

İnsan ticareti mağduru ikamet izninin iptali 

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancı ülke vatandaşlarının, kendi girişimleriyle söz konusu suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlendiği durumlarda bu kişilerin ikamet izinleri iptal edilir.