İnsan Ticareti Mağdurlarına Destek

Türkiye’de insan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve tacirlerin elinden kurtarılan kişilere yönelik çeşitli destek programları bulunmaktadır. Bu destek programları ile mağdur kişinin güvenliği, beden sağlığı, ruh sağlığı ve özel durumları göz önünde bulundurularak hareket edilir. 

Göç İdaresi tarafından sunulan “Mağdur Destek Programı” ile mağdur kişinin rızasına dayalı bir çalışma sistemi uygulanır. Mağdur Destek Programı düşünme süresinde, soruşturma ve kovuşturma aşamasında mağdurun güvenliği, sağlığı ve özel koşulları gözetilir. Yapılan çalışmalar bilgilendirme ve rıza esasına dayanır.

 

Mağdur Destek Programı

İnsan Ticareti mağdurlarına yönelik mağdur destek programı ile İnsan ticareti mağdurlarına asgari düzeyde destek sağlanan konular aşağıdaki gibidir.  

 • Mağdurun sığınma evlerinde veya güvenli yerde barınması sağlanır.
 • Mağdurun kendini iyi hissetmesi için güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanır. 
 • İnsan ticareti mağduru kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanır.
 • Mağdur kişiye Psiko-sosyal destek sunulur.
 • Mağdurların hukuki yardıma erişimi ve yasal haklarına ilişkin danışmanlık hizmeti ve bilgi alması sağlanır. 
 • Mağdurlara eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim konusunda rehberlik hizmeti verilir.
 • Mağdurlara mesleki eğitim verilerek iş gücü piyasasına erişimi konusunda destek olunur.
 • Mağdurları temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geçici maddi destek temini amacıyla 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” hükümlerine bağlı olarak maddi destek almaları konusunda rehberlik edilir.   
 • İnsan ticareti mağdurlarının konuyla İlgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları ile uluslararası ve hükümetler arası kuruluşlar tarafından sağlanabilecek danışmanlık hizmetlerine erişimine yardımcı olunur.
 • Mağdur kişilere ihtiyaçları doğrultusunda tercümanlık hizmeti verilir.
 • Mağdurun rızasının bulunması halinde, vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna bilgi verilir.
 • Mağdurların vatandaşı olduğu ülke büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşebilme imkânı tanınır. 
 • Mağdurlara kimlik bilgilerine dair belgelerin edinilmesi konusunda yardım edilir. 

 

Gönüllü ve Güvenli Geri Dönüş Programı

Gönüllü ve güvenli geri dönüş programı ile mağdurun ülkeden çıkış yapmak isteği ile bağlantılı olarak 

 • Mağdurun destek programından yararlanmak istemediği durumlarda 
 • Destek programı uygulaması devam ederken ya da program sona erdiğinde talep etmesi halinde,
 • Mağdurun vatandaşı olduğu ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gitmek istemesi durumunda, ülkeden güvenli çıkışının ve gideceği ülkeye güvenli bir şekilde varışının sağlanır ve gerekli koruma önlemleri alınır.