Türkiye Cumhuriyeti Kısa Süreli Oturum İzni

Türkiye Cumhuriyeti kısa süreli ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı ülke vatandaşlarının yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Kısa süreli ikamet izni başvurusunda bulunan kişilerde aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

-    Kısa süreli ikamet izni için başvuruda bulunan kişi, Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmelidir.

-     Türkiye Cumhuriyeti kısa süreli ikamet izni talebinde bulunan kişi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 7.  maddesinde sayılan “Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar” arasında bulunmamalıdır. 

-    Yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de kalışı süresince genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması gerekir.

-     İkamet izni başvuru sahibi istenilmesi halinde vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmalıdır.

-    Türkiye cumhuriyeti ikamet izni talep eden kişiler,  Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini ibraz etmelidir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti kısa süreli ikamet izni başvurusunda bulunan kişilerin izinlerinin onaylanması ikamet amaçlarına yönelik bazı koşulları sağlaması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti kısa süreli ikamet izni alabilecek kişilere ilişkin şartlar aşağıdaki gibidir.

 

-    Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancı ülke vatandaşları

-    Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı ülke vatandaşları

-    Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancı ülke vatandaşları

-    Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancı ülke vatandaşları

-    Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancı ülke vatandaşları

-    Turizm amaçlı kalacak yabancılar (Turizm amacıyla kalacağını beyan eden yabancı ülke vatandaşlarının öncelikle geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarıyla nerede ikamet edecekleri hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.)

-    Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancı ülke vatandaşları

-    Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancı ülke vatandaşları

-    Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancı ülke vatandaşları

-    Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar (Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.)

-    Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancı ülke vatandaşları

-    Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar (bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.)

 

Türkiye Cumhuriyeti kısa süreli ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi, yabancı kişinin son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla yurt dışında kalması,  yabancının hakkında sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağının bulunması durumlarında söz konusu kişiye ikamet izni verilmişse iptal edilir. Bu durumdaki kişilerin ikamet izin sürelerinin dolması durumunda ikamet izni uzatılmaz ve gerekli durumlarda söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.