Düzensiz Göç

Özellikle ülkeler arası göçte devletlerin yoğun problemler yaşamasına neden olan göç çeşidi düzensiz göçtür. Bir ülkeye yasadışı yollarlar giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde konaklamak ya da bir ülkeye yasal olarak giriş yapıp, yasal süre içerisinde ülkeyi terk etmemek durumları düzensiz göç unsurlarını oluşturur. 

Düzen göç durumu, yasadışı yollarla ülke değiştiren veya başka ülkelerde yasalara aykırı koşullarda konaklayan kişilerin vatandaşı oldukları ülke (kaynak ülke), gitmek istedikleri ülkeye ulaşmak üzere sınırlarından geçiş yapılan ülke veya ülkeler (transit ülke) ve kişilerin konaklamak üzere giriş yaptıkları ülke (hedef ülke) açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

 • Düzensiz göç; hedef ülkeler için ülkelerine yasadışı yollardan gelen veya yasal yollarla gelip yasal çıkış süreleri içerisinde çıkmayan kişileri kapsar.
 • Kaynak ülke için ülkesini terk ederken gerekli prosedürlere uymayarak ülke sınırlarını geçen kişiler düzensiz göç kapsamında yer alır. 
 • Transit ülkeler için; kaynak ülkelerden hedef ülkeye ulaşmak için yasal ya da yasal olmayan yollarla ülkeye girip bu ülkeyi bir geçiş ülkesi olarak kullanıp ülke sınırını terk eden kişiler düzensiz göç kavramı ile ifade edilir.

 

Türkiye'nin Düzensiz Göçle Mücadelesi

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının kesişim noktasında olması, politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletlerle zengin Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması itibariyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergâh olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, ülkemizin bölgesinde yükselen güç olması üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’yi transit ülke konumundan çıkarıp hedef ülke konumuna taşımıştır. Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat özgürlüğü tüm dünyada göç hareketliliğinde artışa sebebiyet vermiş Türkiye de bu küreselleşme sürecinden derinden etkilenmiştir.
Bu nedenler, Türkiye’nin düzensiz göçle mücadele için stratejiler geliştirmesine, hukuksal reformlar yapmasına ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesine sebebiyet vermiştir.

 

Düzensiz Göçle Mücadele Yolları

 • Kaynak, transit ve hedef ülkelerin ortak bir zeminde buluşarak gerekli hukuksal reformlar düzenlemesi,
 • Devletin bu alanda doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili tüm birimleri ile ulusal ve uluslararası tüm kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması,
 • Sınır güvenliğini arttırıcı tüm tedbirlerin alınması,
 • Çalışma alanında gerekli düzenlemelerin yapılması ve yasadışı istihdamın asgari düzeye indirilmesi
 • Göçmenlerin statü edinmesi sürecinin hızlandırılması,
 • Göçmen kaçakçılığı gibi organize suçlarla mücadele önlemlerinin güçlendirilmesi,
 • Düzensiz göçmenleri taşıyanlara yönelik güçlü yaptırımların belirlenmesi,
 • Kaynak ülkelerin göç verme nedenlerinin araştırılarak, bu sebeplerin ortadan kalkmasına yönelik projelerin geliştirilmesi olarak sıralanabilir.