Türkiye Cumhuriyeti İkamet İzni için gerekli belgeler


Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni için başvuruda bulunan kişiler başvuruda bulundukları ikamet izni türüne ve ülkede kalış sürelerine göre çeşitli belgeler ibraz etmekle yükümlüdür. İkamet izni başvurularında talep edilen belgeler tercih edilen ikamet izni çeşidine göre farklılık göstermektedir. 

 

Pasaport/ Seyahat Belgesi:  Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda bulunan kişiler, talep ettikleri ikamet izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 60 gün daha geçerli olan pasaport ya da pasaport yerine kabul edilen seyahat belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür. 

Vekaletname:  İkamet izni başvurusunda bulunan kişinin başvuru randevusuna yalnızca yasal temsilci gidecekse, bu kişi yasal temsilci olduğuna dair belge ibraz etmelidir. 

İkamet izni harç ve belge dekontları:  Türkiye Cumhuriyeti İkamet izni harcı ile ikamet izni belge bedelini maliye veznelerine, mal müdürlüklerine veya Maliye Bakanlığının anlaşması bulunan bankalara ödenebilmektedir. İkamet İzni başvurusunda bulunan kişiler ikamet izni harç bedelini ve belge bedelini ayrı ayrı yatırıp aldığı 2 dekontu başvuru esnasında sunmalıdır. 

Biyometrik Fotoğraf:  Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda bulunan kişiler, son 6 ay içinde çekilmiş (önden, yüzü açık, yabancıyı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde), fonu beyaz ve biyometrik fotoğraf ibraz etmelidir.

Pasaport çevirisi:  Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda sunulan pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenir.

Kimlik Belgesi:  İkamet izni başvurusunda ibraz edilen pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda bulunan kişiler kendi ülke temsilciliklerinden alacakları açık kimlik bilgilerini gösterir belgeyi Göç idaresi yetkililerine ibraz etmelidir.   

Doğum Belgesi:  Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurularında yabancı çocuklar için doğum belgesi talep edilir.

Mali Belgeler: Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı ülke vatandaşları ikamet izni süresince geçimlerini ve olası sağlık problemlerine ilişkin giderlerini nasıl karşılayacaklarını gösterir belgeler ibraz etmelidir.

Muvafakatname: Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda bulunan kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütnamenin sunulması gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT-1:  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda bulunan kişilerden her zaman ek bilgi ya da belge talep edebilir.

ÖNEMLİ NOT-2:  Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurularında ihtiyaç duyulan eksik ve tamamlayıcı belgeler başvuru sahibine bildirilir ve en fazla 30 gün içerisinde bu belgeleri tamamlaması istenir.

 

Belgelerini zamanında ibraz etmeyen kişilerin başvuruları işlemden kaldırılarak haklarında vize veya ikamet izni ihlaline ilişkin işlem başlatılır.

 

Hukuki Sorumluluklar

  • İşleme alınmayan başvurularda vize veya ikamet izni ihlallerine ilişkin genel hükümler uygulanır.
  • Beyan edilen bilgilerin doğruluğu başvuru sahibinin sorumluluğundadır. 
  • Yalan beyanda bulunulması halinde başvuru sahibi kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır, ikamet izni başvurusu reddedilir ve ikamet izni verilmişse iptal edilerek kişi hakkında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

 

Davete uyma zorunluluğu

6458 sayılı Kanunun 97 nci maddesi uyarınca; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya il göç idaresi müdürlüğü Türkiye’ye Türkiye ikamet izni sahibi ya da başvuruda bulunan kişi hakkında inceleme yapma kararı almışsa, kişi hakkında sınır dışı etme kararının alınması ihtimali bulunuyorsa, kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle kişinin hazır bulunmasını isteyebilir. Söz konusu kişinin bu davete uyma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda davet edilmeksizin kolluk tarafından götürülür.