Türkiye Cumhuriyeti ikamet (oturum) izni

Türkiye Cumhuriyeti’nde sahip oldukları vizenin ya da vize muafiyetinin geçerlilik süresinden daha uzun süre (180 günde 90 günden fazla) ikamet etmesi gereken yabancı ülke vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti oturum izni başvurusu yapmakla yükümlüdür. 

Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen ikamet izinlerinin geçerlilik süresi 6 aydır. İkamet izni onaylandığı tarih itibarıyla 6 ay süresince kullanılmayan ikamet izinleri geçerliliğini yitirmektedir. 

 

İkamet izni muafiyeti

Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gereken kişiler aşağıda belirtilen durumlarda ikamet izni başvuru işlemlerinden muaf tutulmaktadır. 

-    Türkiye Cumhuriyeti vizesine sahip olan ya da vizeden muaf olarak ülkeye seyahat eden yabancı ülke vatandaşları vizelerinin ya da vize muafiyetlerinin geçerlilik süresi boyunca ikamet izni başvuru işlemlerine tabi tutulmazlar. 

-    Vatansız kişi kimlik belgesine sahip olanlar yani herhangi bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişiler Türkiye Cumhuriyeti İkamet izni işlemlerinden muaf tutulmaktadır. 

-    Türkiye’de diplomatik görevleri nedeniyle bulunan kişiler ve bu kişilerin ailelerinden isimleri Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirilen kişiler Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusu yapmak zorunda değildir. 

-    Uluslararası kuruluşların Türkiye temsilciliklerinde görev yapan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olan kişiler Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni işlemlerinden muaftır. 

-    Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar gereği ikamet iznine tabi tutulmaması öngörülen kişiler Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni için başvuruda bulunmazlar. 

-    5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 28. Maddesine tabi olanlar (5901/28: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.) Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni işlemlerinden muaftır. 

-    Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 69. Maddesinin 7. Fırkası çerçevesinde Uluslararası Koruma kapsamında olanlar Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda bulunmak zorunda değildir. 

-    Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 76. Maddesi 1. Fırkası çerçevesinde Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi’ne sahip olan kişiler Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvuru işlemlerine tabi değildir. 

-    Yabancılar ve Uluslararası Kanunun 83. Maddesi 1. Fırkası çerçevesinde düzenlenen “Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik belgesi” sahibi kişiler Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni işlemlerinden muaf tutulmaktadır.   

 
Yürüttükleri görevler gereği Türkiye’de bulunan diplomat ve konsolosluk görevleri ile bu kişilerin aileleri, statüleri anlaşmalarla belirlenen uluslararası kurum temsilcileri ve Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar gereği Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni işlemlerinden muaf olan kişiler, muafiyet koşulları sona erdiğinde Türkiye’de ikamet etmeye devam etmek için muafiyet koşullarının ortadan kalktığı tarihi takiben 10 gün içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni başvurusunda bulunmak zorundadır.