Göç Çeşitleri

İnsanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal nedenlerle geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesine göç adı verilir. Göç oluşum esasları ve yasal prosedürlere uyum bakımından türlere ayrılır.

 

Yasal Prosedüre Uyum açısından Göç Çeşitleri

Yasal prosedüre uyum konusu daha çok ülkeler arası göçlerde ön plana çıkmaktadır. Söz konusu göçün oluşum nedenleri ne olursa olsun, söz konusu yer değişikliğinin ülkeler arası seyahat prosedürüne uygun olup olmaması durumu yasal çerçevede değerlendirilir. Göç çeşitleri, yasal prosedürlere uyum açısından düzenli ve düzensiz göç olarak 2’ye ayrılmaktadır.

Düzenli Göç: Kişilerin vatandaşı oldukları ülkenin, seyahat esnasında transit geçtikleri ülkenin ve seyahat ettikleri asıl ülkenin seyahatlere ilişkin yasal prosedürü ile uyumlu olarak seyahat etmeleri durumudur.

Düzensiz Göç: Kişilerin yasadışı yollarla hem kendi ülkelerinin, hep transit geçtikleri ülkenin hem de seyahat ettikleri asıl ülkenin sınırlarını aşması ya da yasal yollarla giriş yaptıkları ülkede yasal kalış sürelerini ihlal etmeleri durumudur.

 

Mesafesine Göre Göç Çeşitleri

İç Göç: Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen sürekli ya da geçici nitelikteki göçlerdir. Ticaret ve sanayinin geliştiği bölgeler, verimli tarım alanları, zengin maden yataklarına sahip alanlar.

Dış göç: Ülke dışına gerçekleşen sürekli ya da geçici nitelikteki göçlerdir.

 

Oluşum Süreçlerine Göre Göç Çeşitleri

Gönüllü Göç: İnsanların bulundukları alanı kendi iradeleri ile terk etmeleridir. Bu göçlerin oluşumunda çekici faktörlerin etkisi vardır.

 

Gönüllü göçe neden olan çekici faktörler:

 • İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği
 • Daha iyi eğitim alma isteği
 • Sağlık alışveriş gibi sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanma isteği
 • Kariyer yapma isteği
 • Daha yüksek ücretli bir iş bulma isteği
 • Kişisel özgürlük ve inançları daha iyi yaşama isteği
 • Arkadaş, aile, akraba ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği

 

Zorunlu Göç: İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir. Bu göçlerin oluşumunda itici faktörlerin etkisi vardır.

 

Zorunlu göçe neden olan itici faktörler şunlardır:

 • Savaşlar
 • Doğal afetler
 • Sosyal hizmetlerin yetersizliği
 • Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
 • İşsizlik
 • Dini, siyasi ve etnik baskılar
 • Güvenlik ihtiyacı
 • Baraj ve yol yapımı gibi devlet planlarının etkisi

 

Süresine Göre Göçler

Mevsimlik (Geçici) Göçler: İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmeleridir.

Sürekli Göçler: İnsanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmeleridir. Gönüllü ya da zorunlu sebeplerden ötürü meydana gelebilir.