Türkiye Cumhuriyeti Aile Birleşimi İkamet İzni

 

Türkiye Cumhuriyeti Aile Birleşimi ikamet izni, Türkiye’de bulunan destekleyicinin (Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olanların, ikamet izni sahiplerinin mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin); yabancı ülke vatandaşı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da ergin ancak bakıma muhtaç çocuğuna verilen ikamet izni türüdür.

Türkiye Cumhuriyeti Aile Birleşimi İkamet İzni başvurusunda bulunan kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Aile Birleşimi ikamet izni başvurusunda bulunan destekleyici kişinin aşağıda yer alan şartları sağlaması gerekmektedir. 

-    Türkiye Cumhuriyeti aile birleşimi ikamet izni başvurusunda bulunan destekleyici tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortasına sahip olmalıdır.

-    Aile birleşimi oturum izni alınabilmesi için destekleyicinin ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması gerekir.

-    Destekleyici, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemelidir.

-    Destekleyicinin en az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

 

 

T.C. Aile Birleşimi İkamet İzni için diğer önemli koşullar

1.    Destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda eşlerden birine, çocukların ise hepsine aile birleşimi ikamet izni verilebilir.

2.    Aile birleşimi ikamet izni süresi her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilir ve destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

3.    Aile birleşimi ikamet izni ile Türkiye’de bulunan 18 yaş altı çocuklar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim hakkına sahip olurlar. En az üç yıl bu izinle kalanlar 18 yaşını tamamladıktan sonra istemeleri halinde kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilirler.

4.    Boşanma durumunda yabancı eşe en az üç yıl aile birleşimi ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olması şartıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat edenlerde bu şart aranmaz.

5.    Aile birleşimi ikamet izni ile Türkiye’de ikamet eden kişilerden Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunun 35. Maddesinde aranan şartları artık taşımıyor olanların, son bir yıl içinde toplam 180 gün yurt dışında bulunanların veya evliliği sırf ikamet izni almak için yaptığı tespit edilenlerin ikamet izinleri iptal edilir.