Türkiye Cumhuriyeti Oturum izinlerinin uzatılması

Türkiye Cumhuriyeti oturum iznine sahip olup bu iznin süresini uzatmak isteyen yabancılarla ilgili hükümler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre düzenlenmektedir.  Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti oturum izni uzatma işlemleri aşağıdaki koşullar çerçevesinde yapılır. 

- İkamet izinleri valilikler tarafından uzatılabilir.

- Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır. 

- İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir.

- Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır.- Uzatma başvuruları, valiliklerce sonuçlandırılır.

 

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 25’inci maddesine göre Türkiye içinden yapılan ikamet izni başvurularının reddi, iptali ve uzatılmaması durumları aşağıdaki koşullar çerçevesinde şekillenir. 

- Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında, yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur ve ikamet iznine ilişkin karar ertelenebilir.

- İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

 

İkamet izinlerine ilişkin diğer hükümler

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 26’ıncı maddesine uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni ile ilgili diğer hükümler aşağıdaki gibidir.

- Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin ihlali sayılmaz. Bu kişilerin varsa ikamet izinleri iptal edilebilir. 

- Bunlardan, yabancı kimlik numarası bulunmayanlara, ikamet izni şartı aranmadan yabancı kimlik numarası verilebilir.

-  Konsolosluklardan ikamet ve çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.